Đề Cương Lịch Sử Ôn Tập Cho Thí Sinh Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia

Đề cương Lịch sử tổng hợp mà Trung Cấp Phương Nam cung cấp trong bài viết sau đây sẽ là hành trang chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia. Đề cương này bám sát với nội dung chương trình học môn Lịch sử, giúp các em có thể hệ thống lại toàn bộ những phần kiến thức trọng tâm, rèn kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm tốt hơn, từ đó đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

Mục lục

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I. Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930)

  • Nguyên nhân, chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai
  • Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

ôn tập lịch sử việt sau thế chiến thứ nhất

  • Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam
  • Những nét chính về quá trình hình thành ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. Ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba tổ chức Cộng sản?

Chương II. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945)

  • Hội nghị thống nhất ba tổ chức Cộng sản thành đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Nội dung bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt?
  • Nguyên nhân bùng nổ, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cách mạng 1930 – 1931?
  • Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

  • Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939)
  • Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII (5/1941)
  • Sự thành lập và đóng góp của mặt trận Việt Minh ñối với cách mạng tháng Tám 1945
  • Nội dung bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước
  • Cách mạng tháng Tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử?

Xem thêm: Tổng Hợp Học Phí Các Trường Đại Học Công Lập Ở TPHCM

Chương III. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1946)

  • Nét chính về tình hình nước ta năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám
  • Đảng và nhân dân ta đã từng bước giải quyết những khó khăn đó như thế nào để bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám

Chương IV. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954)

  • Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
  • Chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947
  • Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950
  • Cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954
  • Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
  • Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Chương V. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước (Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975)

  • Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960)
  • Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – Ngụy, trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” đó như thế nào?
  • Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – Ngụy, trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” đó như thế nào?
  • Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – Ngụy, trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh ra sao?
  • Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch của ta, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử
  • Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

Chương VI. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa (Việt Nam từ năm 1975 cho đến năm 2000)

xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa

  • Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng ta và những thành tựu cơ bản của công cuộc đổi mới của nước ta từ 1986 đến năm 2000

Xem thêm:  Toán Văn Lý là khối gì? Có thể xét tuyển vào ngành nào?

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I. Trật tự của thế giới mới sau Thế chiến thứ hai (Từ năm 1945 đến năm 1949)

  • Qúa trình hình thành trật tự thế giới mới sau Thế chiến thứ hai

Chương I. Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Liên Xô và các nước Đông Âu sau thế chiến thứ hai

  • Liên Xô và các nước Đông Âu xây dựng CNXH (từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70), những thành tựu và ý nghĩa.
  • Quan hệ hợp tác giữa Liên Xô, các nước Đông Âu và các nước XHCN khác

Chương II. Các nước Á – Phi – Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

  • Cuộc nội chiến 1946 – 1949 ở Trung Quốc
  • Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội ở Đông Nam Á trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai
  • Quá trình thành lập, mục tiêu và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập tổ chức này
  • Các giai đoạn phát triển và thắng lợi của Cách mạng GPDT ở Châu Phi từ 1945 đến nay
  • Các giai đoạn phát triển và thắng lợi của Cách mạng GPDT ở Mỹ La Tinh từ 1945 đến nay

Chương III. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

  • Tình hình nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
  • Tình hình Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Chương IV. Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

Hội nghị Ianta

  • Hội nghị Ianta và việc hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
  • Mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc. Đánh giá về vai trò của Liên Hợp Quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay.
  • Nguyên nhân của chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của “Trật tự hai cực Ianta”. Xu thế trật tự thế giới mới hình thành

Xem thêm: Học tiếng Trung để làm gì? Có nên học tiếng Trung không?

Chương V. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai

  • Nguồn gốc, nội dung và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai
  • Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đối với sự phát triển kinh tế và đời sống con người

Bạn có thể tham khảo thêm bộ đề cương sử lớp 12 dưới đây để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới nhé!

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 12

GHI NHỚ NHANH ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ÔN THI THPT QUỐC GIA QUA TỪ KHÓA

Câu trả lời nhanh cho đề cương ôn tập lịch sử có thể dựa trên các từ khóa sau:

Ôn thi sử THPT quốc gia phần lịch sử Việt Nam gồm 5 giai đoạn:

1/ 1919 – 1930

2/ 1930 – 1945

3/ 1945 – 1954

4/ 1954 – 1975

5/ 1975 – 2000

kiến thức lịch sử thi THPT quốc gia Lịch sử Thế giới chia thành các chương:

1/ Trật tự 2 cực Ianta

2/ Liên Xô và Đông Âu – Liên bang Nga

3/ Á, Phi, Mỹ La tinh

4/ Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản

5/ Quan hệ quốc tế sau 1945

6/ Cách mạng khoa học – công nghệ và toàn cầu hoá

CÁC CÂU TRẢ LỜI NHANH VỀ LỊCH SỬ TỔNG HỢP DỰA TRÊN TỪ KHÓA

SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ÔN THI THPT QUỐC GIA

Trên đây là Đề cương lịch sử ôn thi THPT Quốc Gia mà Trung Cấp Phương Nam đã tổng hợp và chia sẽ. Hy vọng các bạn thí sinh có thể ôn tập tốt và chuẩn bị thật kỹ để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Chúc các bạn đạt được kết quả như mong muốn.

Xem thêm: Toán Văn Anh Là Khối Gì? Ngành Nào? Có Thể Tìm Việc Dễ Dàng Không?