HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

  • Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
  • Ảnh 3×4: 2 tấm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh)
  • 1 CMND (photo không cần công chứng)

Đối với các học viên đăng ký tại các Trung tâm, đơn vị khác

  • Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
  • Ảnh 3×4: 2 tấm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh)
  • 1 CMND (photo không cần công chứng)