Website Trungcapphuongnam.edu.vn là một trong những trang web cung cấp cho bạn các kiến thức về giáo dục hiện nay. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các tài liệu học thuật, các chia sẻ về bí quyết học tập và xu hướng nghề nghiệp hiện nay.

Gần 10 năm chúng tôi đã không ngừng phát triển và trưởng thành đạt nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho các bạn học sinh những kiến thức bổ ích. Chúng tôi tự hào vì đem đến cho các bạn những kiến thức có giá trị nhất

I. Sứ mệnh

Đóng góp và sự phát triển của đất nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

II. Tầm nhìn

Hiện tại chúng tôi đang chính là nơi đem đến những kiến thức chất lượng và uy tín.

III. Giá trị cốt lõi

Năng động: một phẩn chất mà đội ngũ cần có trong môi trường đầy thử thách.

Sáng tạo: Vệc sáng tạo chính là kiến tạo nguồn tri thức Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của website.

Trung thực: Một đức tính cần thiết của sinh viên đó chính là trung thực.