—o0o—

Trong suốt 15 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Đó là cả một quá trình dài với vô vàn khó khăn của một website. Vượt qua khó khăn đó không chỉ là vai trò mà còn là trách nhiệm của “người tiên phong” – người đặt nền móng đầu tiên.

Biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu bài viết, cuộc vận động nhằm thay đổi tư duy, nhận thức về việc học để các em hiểu được lợi ích dài lâu của giáo dục, để cha mẹ các em hiểu được “người có tri thức” sẽ giúp kinh tế thay đổi như thế nào, các thế hệ sau tiếp nối sẽ phát triển ra sao