LỚP HỌC NGẮN HẠN ĐỂ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂM 2019

Các lớp học ngắn hạn lấy Chứng chỉ hành nghề năm 2019 theo định hướng ứng dụng, tổ chức đào tạo tại.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Cán bộ, công chức, viên chức và những người có nhu cầu học tập, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến các chứng chỉ ngắn hạn

THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ LẤY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

STT NGÀNH ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐÀO TẠO HỌC PHÍ
1 (Chứng chỉ) Cấp dưỡng tiểu học 3 tháng 3.000.000
2 (Chứng chỉ) Cấp dưỡng mầm non 3 tháng 3.000.000
3 Nghiệp vụ Bảo mẫu mầm non 2 tháng 2.500.00
4 Kế toán trưởng 3 tháng 3.500.000
5 Chuyển đổi điều dưỡng 1,5 tháng 2.500.000

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

  • Phiếu đăng ký theo mẫu
  • Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công chứng
  • Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân có công chứng
  • 02 bì thư có dán tem, ghi tên, địa chỉ người nhận
  • 02 ảnh 3×4 cm(ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau của ảnh).