Chia đuôi tính từ tiếng Đức là gì? Cách dùng và bài tập chi tiết

Cách dùng và bài tập khi chia tính từ tiếng Đức

Việc chia đuôi tính từ tiếng Đức là cần thiết để truyền đạt thông tin chính xác về số, giới tính và trường hợp của danh từ. Do đó ta có thể hiểu được người học tiếng Đức cần đặc biệt chú ý về cách chia đuôi tính từ cũng như cần luyện tập thật nhiều. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chia đuôi tính từ trong tiếng Đức chuẩn xác và giới thiệu bạn trung tâm dạy tiếng Đức uy tín với các khoá học tiếng Đức A1, A2 mà bạn có thể tham khảo để nâng cao khả năng ngữ pháp của mình.

Chia đuôi tính từ tiếng Đức là gì?

Chia đuôi tính từ tiếng Đức
Tìm hiểu cách chia đuôi tính từ trong tiếng Đức

Việc chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là cần thiết vì nó giúp thích nghi với các trường hợp ngôn ngữ khác nhau, bao gồm số, giới tính và trường hợp của danh từ mà tính từ đang mô tả.

Trong tiếng Đức, tính từ phải phù hợp với số (số ít hoặc số nhiều), giới tính (nam, nữ hoặc trung tính) và trường hợp (chủ ngữ, túc ngữ, tân ngữ…) của danh từ mà nó mô tả. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và logic của câu. Việc chia đuôi tính từ trong tiếng Đức cung cấp thông tin quan trọng về số lượng và giới tính của danh từ. Điều này giúp người nghe hoặc đọc hiểu rõ ý nghĩa và ý định của người nói.

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức cũng giúp tính từ thích ứng với các trường hợp và chức năng ngữ pháp khác nhau. Ví dụ, tính từ trong trường hợp chủ ngữ sẽ có đuôi khác so với tính từ trong trường hợp tân ngữ. Đây là một phần của cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ này. Khi sử dụng tính từ được chia đúng cách, câu trở nên nhất quán và hài hòa từ mặt ngữ âm và ngữ nghĩa.

Quy tắc chia đuôi tính từ tiếng Đức

Quy tắc chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là một tập hợp các nguyên tắc và quy định để xác định cách chia đuôi của tính từ dựa trên số, giới tính và trường hợp của danh từ mà nó mô tả. Quy tắc này giúp người học tiếng Đức biết cách thay đổi tính từ theo cách chính xác và nhất quán.  Gồm chia đuôi tính từ trong ngôi số ít, chia đuôi tính từ tiếng Đức trong số nhiều và cả trong các trường hợp đặc biệt.

Quy định để xác định cách chia đuôi của tính từ
Chia đuôi tính từ tiếng Đức có những quy tắc gì?

Hãy cùng tìm hiểu theo từng phụ lục sau đây.

Chia đuôi tính từ trong ngôi số ít

Với chia đuôi tính từ tiếng Đức trong ngôi số ít được chia ra làm hai loại:

 •   Trước danh từ không có mạo từ xác định:

– Đuôi chia cho tính từ sở hữu: -(e)s.

Ví dụ: mein (của tôi), dein (của bạn), sein (của anh ấy).

– Đuôi chia cho tính từ không sở hữu: không có đuôi.

Ví dụ: schön (đẹp), groß (lớn), alt (già).

 •  Trước danh từ có mạo từ xác định:

+ Nếu danh từ có giới tính nữ, đuôi chia cho tính từ là -e.

Ví dụ: die schöne Frau (người phụ nữ đẹp).

+ Nếu danh từ có giới tính nam, đuôi chia cho tính từ là không có đuôi.

Ví dụ: der schöne Mann (người đàn ông đẹp).

+ Nếu danh từ có giới tính xác định, đuôi chia cho tính từ là -e.

Ví dụ: das schöne Haus (ngôi nhà đẹp).

Cách chia đuôi tính từ trong tiếng Đức
Hướng dẫn kèm ví dụ về chia đuôi tính từ tiếng Đức

Chia đuôi tính từ trong ngôi số nhiều

 • Trước danh từ không có mạo từ xác định:

+ Đuôi chia cho tính từ là -en.

Ví dụ: meine (của tôi), deine (của bạn), seine (của anh ấy).

 •  Trước danh từ có mạo từ xác định:

+ Nếu danh từ có giới tính nữ, đuôi chia cho tính từ là -en.

Ví dụ: die schönen Frauen (các người phụ nữ đẹp).

+ Nếu danh từ có giới tính nam hoặc giới tính xác định, đuôi chia cho tính từ là -en.

Ví dụ: die schönen Männer (các người đàn ông đẹp), die schönen Häuser (các ngôi nhà đẹp).

Các trường hợp đặc biệt trong chia đuôi tính từ

Chia đuôi tính từ tiếng Đức có ngôi số ít và tính từ có ngôi số nhiều
Những trường hợp đặc biệt trong tính từ tiếng Đức

Ngoài hai trường hợp chia đuôi tính từ tiếng Đức có ngôi số ít và tính từ có ngôi số nhiều, còn có các trường hợp đặc biệt, không tuân theo quy tắc chung. Dưới đây là một số trường hợp đặc biệt phổ biến:

 • Các tính từ kết thúc bằng một số phụ âm như -d, -t, -s, -sch, -ß:

Trong số ít, các tính từ này không thêm đuôi -e sau giới tính nữ và giới tính xác định.

Ví dụ: der alte Mann (người đàn ông già), die alte Frau (người phụ nữ già), das alte Haus (ngôi nhà cũ).

 • Trong số nhiều, các tính từ này thêm đuôi -en sau danh từ.

Ví dụ: die alten Männer (các người đàn ông già), die alten Frauen (các người phụ nữ già), die alten Häuser (các ngôi nhà cũ).

Các tính từ có hậu tố -el, -er, -en, -em:

 • Trước danh từ không có mạo từ xác định, các tính từ này không thêm đuôi -e.

Ví dụ: ein dunkles Zimmer (một căn phòng tối), mein alter Freund (người bạn già của tôi).

 • Trước danh từ có mạo từ xác định, các tính từ này thêm đuôi -en.

Ví dụ: das dunkle Zimmer (căn phòng tối), der alte Freund (người bạn già).

Các tính từ có hậu tố -ig, -ik, -ich, -iv:

 • Trước danh từ không có mạo từ xác định, các tính từ này không thêm đuôi -e.

Ví dụ: ein wichtiges Buch (một quyển sách quan trọng), dein öffentlicher Auftritt (buổi biểu diễn công cộng của bạn).

 • Trước danh từ có mạo từ xác định, các tính từ này thêm đuôi -en.

Ví dụ: das wichtige Buch (quyển sách quan trọng), der öffentliche Auftritt (buổi biểu diễn công cộng).

Hướng dẫn cách chia đuôi tính từ trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, đuôi tính từ được sử dụng để phù hợp với giới tính, số và trường hợp của danh từ mà tính từ đứng trước. Sau đây, sẽ là cách chia đuôi tính từ tiếng Đức theo các trường hợp đã nêu trên.

Tìm hiểu cách chia đuôi tính từ trong tiếng Đức
Trong tiếng Đức, đuôi tính từ được sử dụng để phù hợp với giới tính, số và danh từ

Đuôi tính từ đơn số:

Trước danh từ số ít và giới tính xác định:

 • Nếu danh từ là giới tính nữ, thêm đuôi -e.
 • Nếu danh từ là giới tính nam hoặc không xác định, không thêm đuôi.

Ví dụ: der schöne Mann (người đàn ông đẹp), die schöne Frau (người phụ nữ đẹp), das schöne Haus (ngôi nhà đẹp).

 • Trước danh từ số ít và giới tính không xác định:
 • Nếu danh từ là giới tính nữ, thêm đuôi -e.
 • Nếu danh từ là giới tính nam, không thêm đuôi.

Ví dụ: ein schöner Mann (một người đàn ông đẹp), eine schöne Frau (một người phụ nữ đẹp), ein schönes Haus (một ngôi nhà đẹp).

Đuôi tính từ số nhiều:

 •  Trước danh từ số nhiều và giới tính xác định, thêm đuôi -en.

Ví dụ: die schönen Männer (các người đàn ông đẹp), die schönen Frauen (các người phụ nữ đẹp), die schönen Häuser (các ngôi nhà đẹp).

 • Trước danh từ số nhiều và giới tính không xác định, không thêm đuôi.

Ví dụ: schöne Männer (các người đàn ông đẹp), schöne Frauen (các người phụ nữ đẹp), schöne Häuser (các ngôi nhà đẹp).

Đuôi tính từ trước các mạo từ và các từ chỉ số lượng:

 •  Trước mạo từ không xác định (ein, mein, dein, …), thêm đuôi phù hợp.

Ví dụ: ein schönes Buch (một quyển sách đẹp), mein schöner Freund (người bạn đẹp của tôi).

 • Trước mạo từ xác định (der, die, das, …), thêm đuôi phù hợp.

Ví dụ: das schöne Buch (quyển sách đẹp), der schöne Freund (người bạn đẹp).

Bài tập áp dụng chi tiết

Bài tập chia đuôi tính từ
Bài tập và lời giải dễ hiểu

Hãy hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền vào chỗ trống với dạng chính xác của tính từ.

 • Đuôi tính từ đơn số:
 1. Der _____ Tisch (groß) steht im Raum.
 2. Die _____ Stühle (alt) sind aus Holz.
 3. Das _____ Buch (interessant) liegt auf dem Regal.

Lời giải:

 1. Der große Tisch steht im Raum.
 2. Die alten Stühle sind aus Holz.
 3. Das interessante Buch liegt auf dem Regal.
 • Đuôi tính từ số nhiều
 1. Die _____ Autos (schnell) fahren auf der Autobahn.
 2. Die _____ Bücher (interessant) liegen auf dem Tisch.
 3. Die _____ Mädchen (schön) spielen im Park.

Lời giải:

 1. Die schnellen Autos fahren auf der Autobahn.
 2. Die interessanten Bücher liegen auf dem Tisch.
 3. Die schönen Mädchen spielen im Park.
 • Đuôi tính từ trước các mạo từ và các từ chỉ số lượng
 1. ____ großes Haus (schön) steht am Ende der Straße.
 2. Ich habe ____ interessante Bücher (neu) gekauft.
 3. In der Stadt gibt es ____ kleine Geschäfte (alt).
 4. Er hat ____ guten Freunde (treu).
 5. Sie hat ____ teures Auto (schnell).

Lời giải:

 1. Ein großes Haus steht am Ende der Straße.
 2. Ich habe einige interessante Bücher gekauft.
 3. In der Stadt gibt es viele kleine Geschäfte.
 4. Er hat gute Freunde.
 5. Sie hat ein teures Auto

Chia đuôi tính từ tiếng Đức đúng giúp xây dựng câu văn chính xác và tuân theo ngữ pháp tiếng Đức. Qua việc chia đuôi tính từ, bạn có thể nắm bắt các hình thái và dạng của tính từ, từ đó mở rộng từ vựng của mình. Và hơn hết việc biết chia đuôi tính từ giúp bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng Đức một cách tự tin và chính xác.

Bạn sẽ có khả năng diễn đạt ý nghĩa của mình một cách rõ ràng và dễ hiểu, tạo nên sự thông thạo và chuyên nghiệp trong giao tiếp hàng ngày. Tham khảo ngay các khoá học tiếng Đức 1 kèm 1 cho người mới bắt đầu tại ICC Academy. Trung tâm chuyên cung cấp các khoá học tiếng Đức, Pháp, Anh trực tuyến, lộ trình học bài bản phù hợp với từng học viên.