Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam
HOTLINE - 0905371731 - Email: Tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Tìm hiểu về ngày thành lập ngành quản lý đất đai tại Việt Nam

 02/03/2019 08:32 |  275 lượt xem |  Chuyên mục: Liên thông ĐH liên kết |  Ánh Vũ

Ngày thành lập ngành quản lý đất đai hoặc ngày truyền thống ngành quản lý đất đai tại Việt Nam là ngày nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau.

ngày thành lập ngành quản lý đất đai
Tìm hiểu về ngày thành lập ngành quản lý đất đai tại Việt Nam

Thủ tướng chính phủ đã quyết định lấy ngày 3/10 hàng năm làm ngày truyền thống của ngành Quản lý đất đai Việt Nam. Thủ tướng cũng chỉ đạo rằng phải đảm bảo được tính thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ công nhân viên chức đang làm việc trong ngành.

Đồng thời, việc tổ chức ngày truyền thống ngành quản lý đất đai cũng nhằm mục đích biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp đối với cá nhân, tập thể đã có thành tích trong việc xây dựng ngành Quản lý đất đai Việt Nam, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nội dung quyết định về ngày Truyền thống đất đai Việt Nam

Điều 1: Lấy ngày 03 tháng 10 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam”.

Điều 2: Việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam hàng năm phải đảm bảo những nội dung, yêu cầu:

  1. Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.
  2. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Quản lý Đất đai Việt Nam.
  3. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành Quản lý Đất đai Việt Nam, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Truyền thống của ngành Quản lý Đất đai Việt Nam theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: https://trungcapphuongnam.edu.vn sưu tầm

Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam

Địa chỉ: QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Website: trungcapphuongnam.edu.vn
Email: trungcapphuongnam.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 02616.553.555 - 02616.553.777 - 02616.553.666 - 02616.553.888

Hotline: 01259.652.369 - 0905.371.731 - 0911.177.069

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status