Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam
HOTLINE - 0905371731 - Email: Tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Một số giải pháp quản lý đất đai hiệu quả

 02/03/2019 08:30 |  326 lượt xem |  Chuyên mục: Liên thông ĐH liên kết |  Ánh Vũ

Đối với bất kỳ một quốc gia  nào trên thế giới thì đất đai chính là tài sản vô cùng quý giá. Chính vì thế phải biết cách sử dụng và quản lý đất đai một cách hiệu quả. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tham khảo một số giải pháp quản lý đất đai hiệu quả.

giải pháp quản lý đất đai hiệu quả
Một số giải pháp quản lý đất đai hiệu quả

1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai

Để sử dụng và quản lý đất đai hiệu quả, trong luật đất đai năm 2013 đã quy định việc đánh giá quản lý sử dụng đất đai phải được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đây cũng chính là một công cụ có hiệu quả giúp cơ quan tài nguyên môi trường các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình một cách thiết thực nhất.

Mục tiêu và định hướng mà nước ta đã đặt ra cho đến năm 2030 chính là xây dựng được hệ thống quản lý đất đai sáng ngang được với trình độ của các nước phát triển trong khu vực.

Muốn thực hiện được mục tiêu đề ra thì việc đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất ở các địa phương từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực là yếu tố giữ vai trò rất quan trọng. Công tác thực hiện này đã giúp cho các cơ quan quản lý của nhà nước đánh giá được tình hình quản lý, sử dụng đất trong thời gian qua từ đó có thể hoạch định được những chính sách quản lý trong thời gian tới, để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, ngành quản lý đất đai cần quan tâm thực hiện được các nội dung giải pháp chủ yếu sau:

(1) Xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trên nguyên tắc tiếp tục duy trì, thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; tạo được một môi trường pháp lý thuận lợi cho đất đai tham gia thị trường bất động sản; khai thác một cách có  hiệu quả tiềm năng đất đai; đảm bảo tính dân chủ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

(2) Xây dựng hoàn thiện hệ thống điều tra, đánh giá được tài nguyên đất, đảm bảo cung cấp đầy đủ tất cả những thông tin, tư liệu về số lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất phục vụ cho việc hoạch định chính sách và ban hành quyết định của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất.

(3) Xây dựng được hệ thống đăng ký đất đai hiện đại với quy trình, thủ tục cơ bản được tự động hóa bằng công nghệ số; triển khai thống nhất trong cả nước hệ thống hồ sơ địa chính dạng số được chỉnh lý biến động thường xuyên đầy đủ, kịp thời; trong đó, hoàn thành việc xây dựng và vận hành hệ thống hồ sơ địa chính dạng số ở một số tỉnh và thành phố.

giải pháp quản lý đất đai hiệu quả
Một số giải pháp quản lý đất đai hiệu quả

*** Xem thêm: Ngành quản lý đất đai là gì? Làm gì sau khi ra trường?

(4) Xây dựng hệ thống kiểm kê, thống kê đất đai được tự động hóa dựa trên hệ thống hồ sơ địa chính dạng số được cập nhật chỉnh lý thường xuyên, đầy đủ, đảm bảo cung cấp số liệu thống kê, kiểm kê nhanh chóng và chính xác.

(5) Hoàn thiện hệ thống quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất với vai trò công cụ quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo phân bổ tài nguyên đất đai hợp lý, quản lý và sử dụng đất hiệu quả, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

(6) Hoàn thiện hệ thống các công cụ tài chính, kinh tế đất để điều tiết các quan hệ đất đai và quản lý thị trường bất động sản. Trong đó, hệ thống định giá đất đảm bảo được yêu cầu định giá đất phục các mục đích khác nhau trong quản lý, sử dụng và giao dịch về quyền sử dụng đất; hệ thống phát triển quỹ đất được hoàn thiện về các mặt quy trình chuyên môn, cơ chế và tiềm lực tài chính hợp lý, đáp ứng nhu cầu tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

(7) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm đưa công tác quản lý, sử dụng đất theo đúng pháp luật.

(8) Hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai thành một bộ phận của Hệ thống Dữ liệu Quốc gia.

(9) Kiện toàn hệ thống bộ máy tổ chức; nâng cao năng lực của cán bộ ngành Quản lý đất đai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo chức năng thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ngang tầm trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực nhằm phát huy cao nhất năng lực thể chế và hiệu quả của công tác quản lý đất đai trên phạm vi cả nước.

Trên đây là những giải pháp quản lý đất đai hiệu quả mà các bạn có thể tham khảo. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin chi tiết về chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai, các bạn hãy truy cập vào cổng thông tin điện tử của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam theo địa chỉ: https://trungcapphuongnam.edu.vn

Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam

Địa chỉ: QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Website: trungcapphuongnam.edu.vn
Email: trungcapphuongnam.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 02616.553.555 - 02616.553.777 - 02616.553.666 - 02616.553.888

Hotline: 01259.652.369 - 0905.371.731 - 0911.177.069

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status