Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam
HOTLINE - 0905371731 - Email: Tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Tầm quan trọng của quản lý giáo dục trong nhà trường

 07/06/2019 13:54 |  209 lượt xem |  Chuyên mục: Liên kết ĐH Quy Nhơn |  An Bình

Quá trình dạy học toàn vẹn sẽ bao gồm hoạt động dạy và học luôn luôn tương tác với nhau. Thâm nhập vào nhau đồng thời sinh thành ra nhau. Vậy quy trình quản lý giáo dục trong nhà trường hiện nay như thế nào?

Quá trình dạy học trong nhà trường phải đảm bảo cùng một lúc:

  • Thống nhất giữa dạy và học.
  • Thống nhất giữa truyền đạt với chỉ đạo trong dạy.
  • Thống nhất giữa lĩnh hội và tự chỉ đạo trong học.

1. Quản lý giáo dục trong nhà trường

Quá trình dạy học là một quá trình xã hội gắn liền với hoạt động của con người. Các hoạt động này đều có mục tiêu rõ ràng có nội dung nhất định do các chủ thể thực hiện đó chính là thầy và trò. Hoạt động học trong đó có hoạt động nhận thức của học sinh có vai trò quyết định kết quả dạy học.

Để hoạt động học có kết quả thì trước tiên chúng ta phải coi trọng vai trò của người giáo viên. Họ luôn muốn nâng cao mức độ khoa học của việc dạy học ở trường phổ thông thì người hiệu trưởng phải đặc biệt chú ý hoàn thiện hoạt động giảng dạy của giáo viên.

quản lý giáo dục trong nhà trường
Quản lý giáo dục trong nhà trường

Nếu xét quá trình dạy học nó sẽ là một hệ thống thì trong đó quan hệ giữa hoạt động dạy của thầy với hoạt động học của trò thực chất là mối quan hệ điều khiển. Với tác động sư phạm của mình, thầy tổ chức, điều khiển hoạt động của trò. Từ đó, chúng ta có thể thấy công việc của người quản lý nhà trường là: hành động quản lý (điều khiển hoạt động dạy học) của hiệu trưởng chủ yếu tập trung vào hoạt động dạy của thầy và trực tiếp đối với thầy; thông qua hoạt động dạy của thầy mà quản lý hoạt động học của trò.

2. Khái niệm quản lý hoạt động dạy - học

Quản lý giáo dục là hoạt động có ý thức của nhà quản lý nhằm đạt mục tiêu quản lý. Nhà quản lý cùng với đông đảo đội ngũ giáo viên, học sinh, các lực lượng xã hội, … bằng hành động của mình biến mục tiêu đó thành hiện thực. Mọi hoạt động đa dạng và phức tạp khác của nhà trường đều hướng vào tiêu điểm này vì vậy quản lý nhà trường thực chất là quản lý quá trình sư phạm của thầy, hoạt động học tập – tự giáo dục của trò, diễn ra chủ yếu trong quá trình dạy học.

Như vậy, quản lý giáo dục trong nhà trường thực chất là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình dạy học nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Hoạt động dạy học ở nhà trường giữ vị trí trung tâm bởi nó chiếm nhiều thời gian cũng như khối lượng công việc của thầy và trò trong một năm học. Nó làm nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường phổ thông; đồng thời, nó quyết định kết quả đào tạo của nhà trường.

Tầm quan trọng của quản lý giáo dục trong nhà trường
Quản lý hoạt động dạy và học

➤ Xem thêm: Tổng hợp 4 chức năng của quản lý giáo dục

Hoạt động dạy học nó còn quy định bởi đặc thù lao động sư phạm của người giáo viên. Chính vì thế nó cũng quy định tính đặc thù của công tác quản lý nhà trường nói chung và quản lý hoạt động dạy học nói riêng. Với việc quản lý giáo dục trong nhà trường thì người hiệu trưởng phải nhận thức đúng vị trí quan trọng và tính đặc thù của hoạt động dạy học để có những biện pháp quản lý khoa học, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Công tác quản lý giáo dục trong nhà trường hoạt động dạy học sẽ giữ vị trí quan trọng trong công tác quản lý nhà trường. Mục tiêu quản lý chất lượng đào tạo là nền tảng, là cơ sở để nhà quản lý xác định các mục tiêu quản lý khác trong hệ thống mục tiêu quản lý của nhà trường.

Vậy ngành quản lý giáo dục đặc biệt là tầm quan trọng của quản lý giáo dục trong nhà trường rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của học sinh – sinh viên.

Loading...

Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam

Địa chỉ: QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Website: trungcapphuongnam.edu.vn
Email: trungcapphuongnam.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 02616.553.555 - 02616.553.777 - 02616.553.666 - 02616.553.888

Hotline: 01259.652.369 - 0905.371.731 - 0911.177.069

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status