Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam
HOTLINE - 0905371731 - Email: Tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Cách xử lý những tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục

 07/06/2019 14:08 |  1438 lượt xem |  Chuyên mục: Liên kết ĐH Quy Nhơn |  An Bình

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trình bày đến các bạn về cách xử lý những tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay. Nhằm giải quyết những tình huống quản lý một cách hiệu quả và hợp lý nhất.

Tình huống trong quản lý giáo dục

Khi các giai đoạn của quá trình giải quyết tình huống quản lý ban tư vấn tuyển sinh trường Trung Cấp Phương Nam sẽ đưa ra những kinh nghiệm như sau:

Nhóm khả năng nhận thức vấn đề: Đó chính là khả năng nhận dạng vấn đề cần giải quyết và khả năng xác định được các mục tiêu cần đạt khi giải quyết tình huống. Đối với nhóm khả năng nhận dạng tình huống quản lý bạn cần xem xét một cách toàn diện về tình huống quản lý trên cơ sở trả lời các câu hỏi như:

 • Vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của ai?
 • Vấn đề có đáng giải quyết không?
 • Nếu không giải quyết, chuyện gì sẽ xảy ra?
 • Vấn đề thuộc chức năng quản lý nào?
 • Vấn đề thuộc nội dung quản lý nào?
 • Các đối tượng tạo ra tình huống là ai?
 • Thời gian cần giải quyết tình huống?

Cách xử lý những tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dụcXử lý những tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục

Khả năng xác định các mục tiêu cần đạt khi giải quyết tình huống quản lý trên cơ sở nhận dạng tình huống quản lý với tất cả các yếu tố liên quan trên thì người quản lý hình dung một cách đúng đắn, rõ ràng và cụ thể điều cần phải đạt khi xử lý tình huống. Đó không chỉ là kết quả cần đạt trước mắt mà còn phải là kết quả lâu dài cũng như bền vững trong tương lai. Do vậy, bạn cần xác định mục tiêu khi giải quyết tình huống bao gồm vừa xác định mục tiêu trước mắt, vừa xác định mục tiêu lâu dài.

Khả năng xác định các nguồn thông tin cần thu nhập: Đó chính là khả năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và hệ thống để xác định tất cả các nguồn thông tin có thể liên quan đến các vấn đề và xác định các thông tin chi tiết cần tìm hiểu trong từng nguồn và những thông tin nào đã biết và những thông tin nào bạn chưa biết.

Khả năng phân tích mâu thuẫn chứa đựng trong tình huống quản lý: Đó chính là khả năng phân tích sâu sắc các dữ liệu của tình huống để không chỉ nhìn thấy những mâu thuẫn bên ngoài mà còn nhìn thấy những mâu thuẫn bên trong chứa đựng trong nội dung của tình huống. Ví dụ như: Một tình huống quản lý ở trường học:

Phụ huynh học sinh phản ứng quyết liệt vì giáo viên chủ nhiệm đánh con của họ. Căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài của tình huống như: giáo viên đánh học sinh, phụ huynh học sinh đến phản ứng, ý kiến với nhà trường … có thể nêu lên mâu thuẫn bên ngoài giữa giáo viên và học sinh, giữa phụ huynh học sinh với nhà trường,

giữa phụ huynh học sinh với giáo viên … Tuy nhiên, phân tích những dữ liệu bên trong, tiềm ẩn của tình huống có thể phát hiện các mâu thuẫn bên trong, chẳng hạn mâu thuẫn giữa khả năng của giáo viên với áp lực về bệnh thành tích, giữa yêu cầu của công việc với điều kiện làm việc, v.v…

Cách xử lý những tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục

Ngoài những khả năng xử lý tình huống trong quản lý giáo dục trên người quản lý giáo dục trên cơ sở phân tích mâu thuẫn chứa đựng trong nội dung tình huống. Người quản lý xem xét một cách hệ thống và những mối quan hệ nhiều chiều giữa các dữ liệu của tình huống để xác định tất cả các nguyên nhân chính hay nguyên nhân phụ…

Cách xử lý những tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dụcCách xử lý tình huống trong quản lý giáo dục

➤ Xem thêm ngay: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ  ngành Quản lý Giáo dục tại Đắk Nông

Khả năng biểu đạt vấn đề cần giải quyết: Trong ngành quản lý giáo dục thì đây là sự diễn đạt vấn đề trong đầu hoặc bằng ngôn ngữ nói hoặc viết một cách rõ ràng, sáng sủa. Khi người quản lý diễn đạt được vấn đề cần giải quyết một cách rõ ràng, sáng sủa để chứng tỏ người quản lý đã tiếp nhận, đã hiểu được, đã nhận thức đầy đủ nội dung của tình huống.

Khả năng đề ra các phương án giải quyết tình huống quản lý đó chính là khả năng tìm ra được các ý tưởng khác nhau có thể đưa đến việc giải quyết tình huống. Nếu bạn chỉ đề ra một ý tưởng đó có thể không phải là ý tưởng tốt nhất mà việc đề ra được nhiều phương án sẽ giúp người quản lý có cơ hội lựa chọn một phương án tối ưu trong nhiều phương án đó.

Trong khả năng lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết tình huống quản lý thì người giải quyết tình huống phải phân tích rõ các ưu điểm và nhược điểm của từng phương án trên cơ sở đã xác định rõ vấn đề, so sánh các phương án với mục tiêu đặt ra để suy xét lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng nhất với mục tiêu của việc giải quyết tình huống.

Một phương án tối ưu chính là phương án thỏa mãn các điều kiện:

 • Có hiệu lực (có tác dụng): giải quyết được vấn đề vĩnh viễn hay trong một khoảng thời gian chấp nhận được.
 • Có hiệu quả: giải quyết vấn đề mà không tạo ra một loạt vấn đề mới.
 • Khả thi: thỏa mãn các điều kiện về mặt thời gian, nhân lực, vật lực, luật pháp, đạo đức…

Người quản lý xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với các điều kiện khách quan và chủ quan của tình huống, nhằm thực hiện từng mục tiêu cụ thể đã vạch ra. Xây dựng kế hoạch hành động bao gồm:

 • Xác định các công việc cụ thể cần làm để thực hiện mục tiêu.
 • Phân công phân nhiệm để thực hiện các công việc cụ thể ấy.
 • Lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp.

Nói tóm lại những tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục sẽ giải quyết tình huống quản lý bao gồm các khả năng bộ phận quan hệ mật thiết với nhau và quy định lẫn nhau. Đặc biệt là mối quan hệ giữa nhóm khả năng nhận thức vấn đề với khả năng xác định và biểu đạt vấn đề với các nhóm khả năng còn lại. Muốn hình thành và phát triển cả hệ thống khả năng giải quyết tình huống quản lý, cần hình thành và phát triển từng khả năng bộ phận qua luyện tập giải quyết các bài tập tình huống quản lý đa dạng.

Những cách xử lý tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục sẽ cung cấp một cách toàn diện và hệ thống những tri thức về việc giải quyết tình huống quản lý về: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của khả năng trong công tác quản lý; các yêu cầu, cách thức tiến hành kĩ thuật thực hiện.

Đối với những tình huống quản lý trong ngành quản lý giáo dục sẽ huấn luyện từng khả năng bộ phận thông qua việc luyện tập giải quyết một hệ thống bài tập tình huống quản lý được xây dựng chọn lọc, bao trùm được tất cả các  chức năng quản lý và nội dung quản lý của người đứng đầu từng loại tập thể khác nhau.

 

Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam

Địa chỉ: QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Website: trungcapphuongnam.edu.vn
Email: trungcapphuongnam.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 02616.553.555 - 02616.553.777 - 02616.553.666 - 02616.553.888

Hotline: 01259.652.369 - 0905.371.731 - 0911.177.069

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status