Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam
HOTLINE - 0905371731 - Email: Tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Ưu và nhược điểm của các phương pháp quản lý giáo dục

 01/06/2019 08:44 |  2822 lượt xem |  Chuyên mục: Liên kết ĐH Quy Nhơn |  An Bình

Để có thể quản lý có hiệu quả một tổ chức và tuân thủ đúng các nguyên tắc bạn cần phải hiểu rõ các phương pháp quản lý giáo dục cũng như ưu nhược điểm của nó.

Phương pháp quản lý chính là tổng thể những cách thức tác động có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý. Cấp dưới và các tiềm năng của tổ chức và khách thể quản lý, các hệ thống khác và các ràng buộc của môi trường trên cơ sở lựa chọn những công cụ và phương tiện thích hợp nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Các phương pháp quản lý giáo dục có thể phân theo nhiều cách cụ thể:

 • Căn cứ vào phương thức tác động, có phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp
 • Căn cứ vào chức năng quản lý, có các phương pháp kế hoạch hoá, phương pháp tổ chức, phương pháp kiểm tra, hạch toán…;
 • Căn cứ vào nội dung và cơ chế hoạt động quản lý, có các phương pháp kinh tế, phương pháp hành chính – tổ chức, và phương pháp tâm lý – xã hội/giáo dục
 • Căn cứ vào phạm vi, đối tượng tác động có các phương pháp quản lý nội bộ hệ thống và các phương pháp tác động lên các hệ thống khác.

Các phương pháp quản lý giáo dục và các ưu nhược điểm Các phương pháp quản lý giáo dục

Các phương pháp quản lý giáo dục

 • Nhóm phương pháp kinh tế
 • Nhóm phương pháp hành chính – tổ chức tổ chức
 • Nhóm phương pháp tâm lý – xã hội

Các phương pháp và kỹ thuật quản lý cụ thể

Nhóm phương pháp kinh tế

Trong ngành quản lý giáo dục nhóm phương pháp kinh tế chính là các phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế bằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế như: tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, giá cả, lãi suất … để cho đối tượng quản lý tự lựa chọn phương án hoạt động có hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động của họ. Nhìn một cách khách quan của các phương pháp quản lý giáo dục – phương pháp kinh tế chính là sự vận dụng các quy luật kinh tế trong quản lý.

Phương pháp kinh tế có vai trò rất quan trọng cũng như giữ vai trò trung tâm trong công tác quản lý vì nó tác động thông qua các lợi ích kinh tế để tạo ra sự quan tâm vật chất cần thiết của mỗi người. Tập thể lao động tạo ra động lực kinh tế trực tiếp để khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, động lực đó càng vững chắc nếu lợi ích cá nhân được kết hợp đúng đắn với lợi ích của tập thể và xã hội.

Ưu điểm của phương pháp kinh tế :

 • Mỗi người tự mình quyết định cách làm việc sao co có thu nhập vật chất cao nhất sẽ giúp hiệu quả công việc đạt được cao nhất.
 • Tác động lên đối tượng quản lý một cách nhẹ nhàng, không gây ra sức ép tâm lý, tạo ra bầu không khí thoải mái, dễ được chấp nhận.
 • Tính dân chủ rất cao, các đối tượng quản lý có quyền lựa chọn hành động theo ý mình.
 • Nó kích thích khả năng sáng tạo, phát huy tính sáng tạo trong công việc, mang lại hiệu quả rất cao.
 • Có thể áp dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng trong nhiều điều kiện hoàn cảnh và trong nhiều lĩnh vực.

Nhược điểm của phương pháp kinh tế

Nếu như coi là duy nhất sẽ lệ thuộc vào vật chất và quên đi các giá trị tinh thần, đạo đức, truyền thống văn hóa, hủy hoại môi trường sống…

 • Không có sự đảm bảo thực hiện cao vì nó không bắt buộc.
 • Dễ bị đối tượng quản lý xem thường nếu không kèm theo các phương pháp tác động khác.

Tại các cơ quan, công ty hiện nay các phương pháp quản lý kinh tế được vận dụng như có chế độ đãi ngộ đối với giáo viên, nhân viên có thể được hưởng thêm 50% lương. Ngoài ra có thể thưởng các tổ chuyên môn và cá nhân bồi dưỡng học sinh giỏi có giải quốc gia; thưởng các tổ chuyên môn có học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp, đại học…

Nhóm phương pháp hành chính – tổ chức

Các phương pháp quản lý giáo dục và các ưu nhược điểm Phương pháp hành chính - tổ chức

➤ Xem thêm: Xử lý tình huống trong quản lý giáo dục mầm non hiệu quả

Nhóm phương pháp hành chính – tổ chức chính là các phương pháp tác động dựa vào các mối quan hệ tổ chức trong hệ thống quản lý. Đối với nhóm phương pháp này sẽ có vai trò rất to lớn trong công tác quản lý nhằm xác lập trật tự, kỷ cương trong tổ chức và giải quyết các vấn đề đặt ra trong quản lý một cách nhanh chóng và là khâu nối các phương pháp khác thành một hệ thống.

Bởi trong bất kỳ một tổ chức nào cũng hình thành những mối quan hệ tổ chức trong hệ thống quả lý. Về phương diện quản lý nó biểu hiện thành mối quan hệ giữa quyền uy và phục tùng. Người quản lý sử dụng quyền lực của mình để buộc đối tượng quản lý phải thực hiện nhiệm vụ.

Ưu điểm của phương pháp hành chính – tổ chức:

 • Sử dụng mệnh lệnh, quyền lực buộc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ nhất định. Giúp duy trì kỷ cương trật tự cho môi trường tổ chức.
 • Khi sử dụng không cần phải đi kèm những phương pháp khác mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Nhược điểm:

 • Tạo ra áp lực, sức ép tâm lý, làm giảm khả năng sáng tạo.
 • Lạm dụng quá mức sẽ dẫn đến quan liêu trong tổ chức dẫn đến hậu quả xấu.
 • Nhà quản lý phải là những người rất có bản lĩnh để quan sát nắm bắt được đối tượng để có

Nhóm phương pháp tâm lý – xã hội (tâm lý – giáo dục)

Đây là một trong các phương pháp quản lý giáo dục hay còn gọi là nhóm phương pháp tâm lý giáo dục. Sẽ dùng các cách thức tác động vào nhận thức và tình cảm của người lao động nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình của họ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Phương pháp này dựa trên cơ sở sự vận dụng các quy luật tâm lý. Đặc trưng của phương pháp này là tính thuyết phục cũng như kích thích tinh thần và tính thuyết phục làm cho nhân viên phân biệt được ( phải- trái, đúng- sai, lợi- hại, thiện- ác… ) để có thể hành động cho phù hợp. Khơi dậy tính tự nguyện, tự giác của đối tượng quản lý, kích thích họ làm việc hăng hái với tất cả trí tuệ và khả năng cao nhất.

Ưu điểm:

 • Bền vững.
 • Không gây sức ép tâm lý cho đối tượng, trái lại đói tượng cảm thấy được quan tâm nên sẽ tạo ra được sự phấn khởi, hăng hái, không khí làm việc sôi nổi, đôi khi mang lại những kết quả vượt xa sự mong đợi.

Nhược điểm:

 • Tác động chậm, cầu kỳ, không đảm bảo thực hiện chắc chắn, nên khi sử dụng vẫn cần phải có kết hợp đi kèm các phương pháp khác.
 • Phương pháp này yêu cầu cho người quản lý phải là người có đủ uy tín, có điều kiện và có thời gian quan tâm chăm sóc, động viên cấp dưới.

Phương pháp tuyên truyền, phân tích để mọi người cùng biết những khó khăn thách thức cũng như cơ hội của công việc hiện tại để cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Bằng cách xây dựng niềm tự hào về chất lượng giảng dạy, học tập và những nề nếp sinh hoạt văn hóa cho giáo viên học sinh nhà trường đã đúc kết tinh thần tự học, tự rèn của cả thầy và trò làm cho chất lượng giáo dục được ngày một nâng cao và bền vững.

Đối với phương pháp này bạn cần vận dụng thể hiện sự quan tâm, đánh giá đúng năng lực của giáo viên và học sinh để khen thưởng hoặc tôn vinh kịp thời cũng được gọi là biện pháp được áp dụng thành công đồng thời có tác dụng lớn tại đơn vị. Ngoài ra còn chấn chỉnh những cá nhân có tư tưởng chưa đúng đắn để tránh hiện tượng tâm lý lây lan bất lợi.

Các phương pháp và kỹ thuật quản lý cụ thể

Các phương pháp trong ngành quản lý giáo dục cụ thể là những phương pháp, kỹ thuật thực hiện chức năng cụ thể như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý sự thay đổi cũng như giao việc - ủy quyền, quản lý thời gian… Những phương pháp và kỹ năng quản lý sự thay đổi, giao việc hay ủy quyền, quản lý thời gian…

Nói chung trong thực tế, quản lý không thể tuyệt đối hóa một phương pháp nào đó mà phải có quan điểm tổng hợp đồng thời phải biết kết hợp nhịp nhàng và linh hoạt các phương pháp quản lý với nhau để có thể nâng cao hiệu quả quản lý bởi:

 • Đối tượng quản lý là những hệ thống phức tạp bao gồm nhiều yếu tố và nhiều mối quan hệ tồn tại và phát triển trong môi trường luôn biến động
 • Tất cả các phương pháp quản lý đều hướng về con người mà bản chất con người là tổng hó các mối quan hệ xã hội, con người hoạt động vì nhiều động cơ nên phải vận dụng tổng hợp các phương pháp
 • Mỗi phương pháp quản lý đều có ưu nhược điểm riêng cần kết hợp lại để bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, nhà quản lý cần nghiên cứu và chọn một phương pháp quản lý chủ đạo làm từ tưởng quản lý sao cho phù hợp với đối tượng quản lý, phát huy tốt nhất nội lực của từng cá nhân để tạo thành công cho đơn vị.

Trên đây là các phương pháp quản lý giáo dục cũng như các ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp để các bạn có thể vận dụng trong quá trình quản lý.

Loading...

Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam

Địa chỉ: QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Website: trungcapphuongnam.edu.vn
Email: trungcapphuongnam.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 02616.553.555 - 02616.553.777 - 02616.553.666 - 02616.553.888

Hotline: 01259.652.369 - 0905.371.731 - 0911.177.069

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status